http://www.wrozkaartanis.freewebweb.com/
artanis

Cennik:Konsultacje telefoniczne


- skype ( wygodna forma dla osób zamieszkałych w innym kraju)


  • Konsultacja wróżba przesłana e-mailem - 100 zł

  • Konsultacja wróżba przez telefon (Polska) 20 min - 100 zł

  • Konsultacja wróżba przez telefon (Polska) 40 min - 200 zł


  • Spotkania osobiste

  • - 30 min 100 zł

  • - 60 min 200 zł

  • Astrologiczny horoskop urodzeniowy  na podstawie kosmogranu (data urodzenia + dokładny czas urodzenia + miejscowość urodzenia - 300 zł - 40 minut
  • Ceny za inne usługi do uzgodnienia (np. wróżby na imprezach andrzejkowych w lokalu)